Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


Episoda #5 projektu Návštěva představí dva Čínské umělce: Wei Na a Jiawei Ning a jejich tvorbu, zabívající se současnou Čínou a souvisejícími tématy.

// english belowPátá episoda projektu Návštěva představí dva Čínské umělce: Wei Na a Jiawei Ning a jejich tvorbu, která se zabývá současnou Čínou a souvisejícími tématy. Ačkoliv je Čína pro většinu Evropanů vzdálená a neznámá kultura, vizuální jazyk dvojice autorů může působit povědomě. Formálně se oba umělci pohybují v prostorech mezi osobním deníkem, videoartem a experimentálním dokumentem. Pátá episoda návštěvy přiblíží geograficky vzdálený svět současného Čínského umění a mimo jiné tak otevře i prostor pro otázky o relativitě vzdáleností a rozdílností v době internetu.
Oba umělci také souhlasili s uskutečněním a uveřejněním rozhovoru s Janem Martincem o jejich práci a existenci jako nezávislí umělci v Číně, který s radostí zveřejňujeme na našem webu. ( v Angličtině )

Wei Na (*1981) se narodila a vyrůstala ve vnitřním Mongolsku (severní Čína), absolvovala magisterská studia umění v Xiamenu, Číně a poté se na několik let odstěhovala do Nizozemí, kde studovala na Sandberg Institute v Amsterdamu. V její práci se mimo jiná témata vyjadřuje i k její zkušenosti s dlouhodobou existencí v Evropě. V současnosti Wei Na žije a pracuje v Číně, Xiamenu. Rozhovor s Wei Nou o její práci i zkušenostech si můžete přečíst na našem webu.

Jiawei Ning se narodil v severní Číně in 1988. Vyhrál několik Čínských cen pro mladé nastupující umělce a v současnosti učí jako asistent na oddělení nových médií v Chóngqìngu. Ve své tvorbě se vyjadřuje nebo poukazuje na témata jako jsou lidská práva, globální média nebo podmínky práce. V rozhovoru odpověděl na otázku o tom jak chápe umění takto: “souhlasím s ideou umění jako s něčím co se odvozuje od života, nebo něčeho vyššího než je život, kontext a význam umění je ustanoven jeho sociálním rozměrem.” Celý rozhovor si můžete přečíst také na našem webu.

http://www.navsteva.network/?q=content/jiaweining
http://www.navsteva.network/?q=content/weina

✄- - - ✄ - - - ✄ - - -

The fifth episode of Návštěva will introduce two Chinese artists - Wei Na and Jiawei Ning and their take on contemporary China and many more. Although China is a distant and rather unknown culture for most Europeans, the formal language used by both of the artists might be surprisingly familiar, spanning between experimental documentary, video art and personal diary. The fifth episode will provide an insight into a very distant art world, allowing viewers, amongst many other things, to contemplate on relativity of distance and difference in the times of internet. Also, both of artists agreed to conclude an interview with Jan Martinec, where they addressed questions about life, art and existence in China as an independent artist, which we are very happy to publish on our website.

Wei Na was born in 1981 in the inner Mongolia, where she also grew up. She has lived and studied in Netherlands, Amsterdam, where she concluded her M.A. at Sandberg institute and also studied and lived in China, Xiamen. Her work reflects some of her personal experience as a Chinese student in Amsterdam as well as other wider and universal topics. She currently lives and works in Xiamen, China . Wei Na answered questions about her artist life in China, motivation behind it, and other things in an interview with Jan Martinec. ☞

Jiawei Ning was born in north China in 1988. He has won many awards in China for promising young artists and is currently a teacher at New Media Department of the Chongqing University in Chongqing. His works revolve around society and public issues as human rights, global media or conditions of work. When asked about the way he understands art, he answered: "I approve of the idea of art stemming from life and something higher than life, the context and meaning of art is given by the social level." Read the whole interview here:
http://www.navsteva.network/?q=content/jiaweining
http://www.navsteva.network/?q=content/weina

OTAZKAKONCE
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.