Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

44 uživatelů půjde

hledání


Meditace Mettā, Satipaṭṭhāna-Vipassanā a Ānāpāna

Meditace Mettā, Satipaṭṭhāna-Vipassanā a Ānāpānasati s Dashanem na Klinice. Materialistický pohled na klasické meditační techniky, theravadová tradice

Přijďte si zameditovat s Dashanem na pravidelné středeční meditace Mettā, Satipaṭṭhāna-Vipassanā a Ānāpānasati k prohloubení soustředění, klidu, vhledu a milující laskavosti, .
Jedná se o tradiční theravadovou bhavanu. Začíná se recitací v palijštině (s překladem), pañcasila (5 předsevzetí), následuje meditace Mettā, poté se věnujeme koncentrační meditaci Samatha-Ānāpānasati (zaměření se na dech) a následuje Vipassanā (v současné době konkrétně Kayānupassanā - sledování těla.). Dále pak začínáme techniku Cankamana (meditace v chůzi).

  Každou středu od 19:30

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!


sabbe sattā sukhi hontu

DASHAN
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
DASHAN --- 21:41:47 6.2.2017
VIPASSANA – VĚZENÍ MÁ HRANICE, MYSL JE BEZ KONCE | Tárak
http://www.tarak.cz/vipassana-vezeni-ma-hranice-mysl-je-bez-konce/
DASHAN --- 19:53:25 18.2.2016
Meditace pokračují stále každou středu od 19:00. Poslední dobou to bylo na klinice poněkud hektické, ale již se vše dostává opět do normálu :-)
MAARY --- 10:36:52 18.2.2016
mnaaaaaaaaaaam miluji meditovat u dobre hudby..
AHANKA --- 17:33:43 17.2.2016
Zdravím, chtěla bych se zeptat, jestli se dnes bude konat meditace. Díky
DASHAN --- 10:04:46 14.2.2016
TO08NET: No koukal jsem na to - ty ilustrace jsou fakt celkem přesnou definicí Mettā.
TO08NET --- 15:52:07 24.1.2016
DASHAN --- 10:15:50 28.12.2015
KURTKODEIN: Ano - meditace se normálně konají pravidelně každou středu.
KURTKODEIN --- 5:48:11 28.12.2015
Ještě pořád (a případně i v dalším kalendářním roce) fungují středeční sezení??
NEKROMANT --- 18:22:58 23.12.2015
Petice na podporu Autonomního sociálního centra Klinika - Petice24.com
http://www.petice24.com/petice_na_podporu_autonomniho_socialniho_centra_klinika
DASHAN --- 21:18:17 15.12.2015
NEKROMANT: Ano - bude od 19:00
NEKROMANT --- 20:57:06 15.12.2015
Zítra meditace bude od 19ti? Na https://radar.squat.net/cs/events/country/CZ jsem jí nenašel..
DASHAN --- 10:20:41 15.10.2015
Od příští (možná přespříští) meditace míním zařadit do programu meditačních zásedů také "Dhamma Talks" - instruktáž k meditaci od Chah Subhaddo Chao Khun Bodhinyana Thery. Půjde o krátké úryvky, týkající se vztahu meditace Ānāpāna a meditace Vipassanā. Dále pak vysvětlení pojmů Sati a Paṭṭhāna
DASHAN --- 10:20:22 15.10.2015
INFO:
Satipaṭṭhāna (สติปัฏฐาน,四念處) znamená buďto “ustavení sati” (Sati + upaṭṭhāna). Tato ustavení jsou celkem čtyři. Mahá satipatthána sutta z Pálijského kánonu, která je považována za jednu z nejdůležitějších sutt, popisuje čtyři satipatthány (ustavení “sati”) jako:
1. Nahlížení těla (kájánupassaná)
2. Nahlížení pociťování (védaná-anupassaná)
3. Nahlížení stavů mysli (resp. vědomí; čittánupassaná)
4. Nahlížení předmětů mysli (dhammánupassaná)

Se čtyřmi satipatthánami je spojena řada meditací, které ale nemají být chápány pouze jako výčet meditačních předmětů, s nimiž se pracuje odděleně. Ačkoli je většina těchto meditací uváděna i na dalších místech buddhistického kánonu, v kontextu této sutty slouží především k rozvíjení sati, vhledu (vipassaná) i klidu (samatha).

Mettā bhāvanā (เมตตา ภาวนา,慈悲修行)je oblíbený druh buddhistické meditace, patřící k meditaci samatha, při němž je rozvíjena milující laskavost a soucit ke všem živým bytostem. Praktikuje se zároveň s bdělou pozorností věnovanou dýchání (ánápánasati), aby nedošlo ke ztrátě koncentrace. Meditace obvykle začíná rozvíjením soucitu a nesobecké lásky vůči sama sobě, pak ke svým blízkým, přátelům, cizím osobám, vůči svým nepřátelům a nakonec rovným dílem ke všem bytostem na celém světě. Je to dobrá metoda, jak zklidnit rozrušenou mysl, protože mettá je protijed hněvu (dósa). Ten, kdo rozvíjí milující laskavost, se nedá snadno rozzlobit a svůj hněv je schopný lehce ztišit.
Buddhisté tvrdí, že lidé, kteří mají hodně milující laskavosti jsou šťastnější, protože nevidí důvod chovat k někomu nepřátelství. Šťastnější a spokojenější jsou i lidé kolem nich. Učitelé meditace doporučují rozvíjení milující laskavosti i osobám, které trpí nespavostí nebo zlými sny.
Mettá se také někdy uvádí jako jeden ze „Čtyř vznešených příbytků“ (brahmavihára), kde ostatní jsou upekkhá (vyrovnanost, klidná mysl), karuná (soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním) a muditá (chápavá nesobecká radost).

Ānāpānasati (อานาปานสติ,安那般那念) je základní buddhistická meditační technika, v níž je pozornost upřena na dýchání. Překládá se proto nejčastěji jako vědomé dýchání. Používá se samostatně nebo také jako doprovod jiných technik, kde zabraňuje ztrátě pozornosti.
V netrénované mysli se neustále objevuje mnoho myšlenek, které ruší soustředění. Stejně jako mořské vlny myšlenky vyvstávají a opět mizí. Pokud si jich meditující nevšímá, pomalu zanikají. Naproti tomu, když jim člověk věnuje pozornost, je brzy ztracen v síti stále nových a nových myšlenek.
Pokud dojde ke ztrátě koncentrace, je třeba se vyvarovat rozmrzelosti a klidně obrátit pozornost zpět k dýchání.

Vipassanā (วิปัสสนา,内觀)je ústřední pojem buddhismu, nejčastěji se překládá jako vhled, případně jako intuitivní poznání. Dle théravádové tradice se jedná o intuitivní poznání tří charakteristik bytí (tilakhana), tedy vhled do pomíjivosti, neuspokojivosti a neosobnosti všech tělesných i duševních jevů.
V širším slova smyslu je často jako vipassaná označovaná tzv. meditace vhledu, čemuž v páli odpovídá výraz vipassaná-bhávaná, což doslovně znamená kultivace nebo rozvíjení vhledu. Jedná se o intenzivní sledování jevů přístupných lidskému vnímání, jejich vyvstávání, existenci a zánik. Praktikování meditace vipassaná by mělo vést k jasnému vhledu do tří základních charakteristik existence – proměnlivosti (aničča), neuspokojivosti (dukkha) a neosobnosti (anattá). Tento vhled, je-li dost silný, vede k odvrácení se od existujících jevů a ke stavu známému jako nibbána.
DASHAN --- 0:35:30 12.10.2015
Klinika měla fakt chybu v programu - normálně fungují středy !
LEX1K --- 20:09:42 10.10.2015
EDIT: Klinika měla chybu v programu.
LEX1K --- 8:44:50 7.10.2015
DASHAN --- 20:43:31 7.9.2015
Jen pro upozornění: takový ty VIP meditační pondelky na Klinice teď nejsou, neboť se do toho zamíchal a koncem srpna akce Rainbow a poté sbírky a pomoc uprchlíkům, což je důležitější. Ale středy fungují stále!
DASHAN --- 19:17:13 6.9.2015
BARUS_: Ano-meditace bude klasický od 19:00.
BARUS_ --- 14:46:34 6.9.2015
Ahoj, koná se ve středu 9.9. meditace? :-)
DASHAN --- 10:14:40 24.8.2015

Nechejte myšlenky přijít i odejít

Pokaždé, když se ráno objeví mysl, nespadněte do obvyklého tvrzení: „toto je moje, tyto myšlenky jsou moje“. Okamžitě myšlenky pozorujte, jak přicházejí a odcházejí, aniž byste se s nimi nějakým způsobem identifikovali.

Jestliže jste schopni odolat tlaku dělat si nárok na každou jednotlivou myšlenku jako na vlastní, objevíte, že jste Vědomí čili Nadjá, ve kterém se myšlenky objevují a mizí. Objevíte, že tato věc, kterou nazýváme mysl, existuje tehdy, když myšlenky mohou svobodně běžet. Objevíte, že stejně jako provaz se zdá být hadem, je egoistická mysl pouze iluzí, která se objevuje díky ignoranci a chybnému vnímání.
„Myšlenky jsou jako mraky na obloze.“

Mraky na obloze přicházejí a odcházejí, ale jejich objevování se a mizení oblohu neovlivní. Tato skutečná přirozenost je jako obloha nebo prostor.

Zůstávejte pouze jako obloha a nechejte myšlenky přicházet a odcházet. Jestliže pěstujete tento postoj lhostejnosti k mysli, čili egu, postupně vyloučíte svoji identifikaci s ním.