Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

6 uživatelů půjde

hledání


Přednáška o léčebném potenciálu psychedelik na duševní zdraví v kontextu současného výzkumu na poli medicíny, neurověd, psychiatrie, psychologie a ant(english version below)

Jak může užívání psychedelik prospívat duševnímu zdraví?

Tím se již 15 let výzkumně zabývá Dr. David Luke a tuto oblast psychedelických studií nám přijede exkluzivně představit.
Od výzkumu psychedelik v oblasti duševního zdraví přejde plynule za medicínský model k až šamanskému léčení.

Mezi jeho výzkumné zájmy patří transpersonální zážitky a psychologie změněných stavů vědomí z pohledu vědců i šamanů, zejména v souvislosti s rostlinnými psychedelickými látkami - ayahuascou a peruánským halucinogenním kaktusem San Pedro.

Po přednášce bude dostatek času na všechny vaše otázky.

Anotace: Psychedelika a duševní zdraví

Až v posledním desetiletí došlo k obnově psychedelického výzkumu v medicíně do té míry, že můžeme hovořit o jeho renesanci.
Přednáška bude pojednávat o léčebném potenciálu psychedelik na duševní zdraví v kontextu současného výzkumu na poli medicíny, neurověd, psychiatrie, psychologie a antropologie a v neposlední řadě se bude opírat i o osobní postřehy získané během života v psychedelických kontrakulturách a šamanských kmenových společenstvích.

Dr. David Luke je docentem psychologie na Greenwichské univerzitě, kde vede kurz s názvem Psychologie mimořádných prožitků. V oblasti transpersonálních zážitků a změněných stavů vědomí publikoval na 100 akademických prací. Ve svém výzkumu kombinuje poznatky z parapsychologie, psychofarmakologie, antropologie a šamanismu. Pořádá také sérii přednášek Ecology, Cosmos and Consciousness na Ekotechnickém institutu v Londýně a je spoluzakladatelem a hlavním organizátorem multidisciplinární konference o psychedelickém vědomí Breaking Convention.
Přestože David Luke studoval změněné stavy vědomí od Jižní Ameriky až po Indii z pohledu vědců, šamanů i šivaistů, i postupem času se mu dostává stále více otázek než odpovědí.

Pro vice informací:

https://gre.academia.edu/DavidLuke

http://2015.breakingconvention.co.uk/

Vstupné: 100 Kč pro studenty/150 Kč pro pracující (výtěžek bude použit na náklady akce, případně události budoucí)

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme zakoupit lístky v předprodeji:
http://psycho.kastan.eu/en/home/9-ticket-for-lecture-dr-david-luke-psychedelics-and-mental-health-brno.html

Událost bude v angličtině bez překladu do ČJ.

Akce se bude konat i v Praze:
[ David Luke: Psychedelics and Mental Health / konferenceconference / 5.6.2015 / CR - Praha - Aula FF, Praha ]
https://www.facebook.com/events/694141847379038/

Akce je určena pro odborníky z oblasti psychologie, antropologie či religionistiky, ale i širokou veřejnost.

Těšíme se na setkání!

== ENGLISH ==

How can our mental health benefit from psychedelics?

About that; is exclusively coming to talk director of one of the largest psychedelic conferences in the world Breaking Convention and psychedelic researcher Dr. David Luke. From basic research of psychedelics in the field of mental health will gradually proceed beyond the medical model to the shamanic healing.

His research interests include transpersonal experiences and psychology of altered states of consciousness from the perspective of both, scientists and shamans, especially in relation to plant psychedelic substances - ayahuasca and Pruvian hallucinogenic cactus San Pedro.

After the lecture, there will be enough time for all your questions.

Summary: Psychedelics and Mental Health

Only during the last decade, has this research gradually been resumed to the point where we might now even speak of a renaissance of research into psychedelic medicines. The talk will explore the medical potential of psychedelics in the field of mental health drawing upon current research from the fields of neuroscience, medicine, psychiatry, psychology anthropology and, indeed, personal insight from time spent with psychedelic counter-cultures and shamanic tribes.

Dr David Luke is Senior Lecturer in Psychology at the University of Greenwich where he teaches an undergraduate course on the Psychology of Exceptional Human Experience. As a researcher he has a special interest in transpersonal experiences, anomalous phenomena and altered states of consciousness, especially with psychedelics (mainly Ayahuasca and San Pedro cactus), having published 100 academic papers in this area. David is also director of the Ecology, Cosmos and Consciousness salon at the Institute of Ecotechnics, London, and is a cofounder and director of Breaking Convention: Multidisciplinary Conference on Psychedelic Consciousness.
He has studied techniques of consciousness alteration from South America to India, from the perspective of scientists, shamans and Shivaites, but increasingly has more questions than answers.

More information:

https://gre.academia.edu/DavidLuke

http://2015.breakingconvention.co.uk/

Admission: 100 Kč for students/150 Kč for others (money raised will go towards the costs of the event, any profits made will go towards future Czech Psychedelic Society activities).

Due to a limited number of tickets, it is recommended to buy the ticket in advance:
http://psycho.kastan.eu/en/home/9-ticket-for-lecture-dr-david-luke-psychedelics-and-mental-health-brno.html

Event will be held in English without any Czech translation.

Dr. David Luke will hold his speech in Prague as well:
[ David Luke: Psychedelics and Mental Health / konferenceconference / 5.6.2015 / CR - Praha - Aula FF, Praha ]
https://www.facebook.com/events/521212214696941/

This event is meant for professionals from the fields of psychology, antrhopology or religious studies, but also for wider public.

We’re looking forward to seeing you!

BROZKEFF
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
PSYCHOTEEK --- 14:13:18 3.6.2015
Skvělá zpráva pro ty, co zapomněli zaplatit a včera zjistili, že nemají dost na účtu :-) Což se mě samozřejmě vůůůůůůůbec netýká :)
BROZKEFF --- 12:39:51 3.6.2015
Rezervace už jsou uzavřené, ale je dost volných míst, takže bude možnost přijít na blind a platit až na místě.