Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


Mezinárodní konference Michel Foucault:znaky a věci se zaměřuje na prozkoumání sémiotických problémů, které provázejí Foucaultovu metodu archeologie.

Michel Foucault: les signes et les choses
Michel Foucault: znaky a věci

Mezinárodní konference Michel Foucault: znaky a věci se zaměřuje na prozkoumání sémiotických problémů, které provázejí Foucaultovu metodu archeologie. Jejím cílem je ukázat sémantická východiska a předpoklady, které utvářely Foucaultovo historicko-politické myšlení, především jeho projekt archeologie humanitních věd. Na příkladu Foucaultovy metodologie, prezentované v knize Slova a věci, se workshop pokusí ukázat způsob, jakým se Foucaultovo politické myšlení vztahuje k myšlení sémiotickému. Za tímto účelem bude zvláštní pozornost věnována analýze Foucaultova chápání znaku, reprezentace a epistémé. Konference se pokusí - jak z pozic sémioticky, tak i politicky zaměřené filosofie - formulovat možné odpovědi na otázku po typu sémantiky, která organizuje Foucaultovu metodologii: je metoda archeologie založena na určité sémiotice, současně blízké i vzdálené strukturalismu, která však zůstává implicitní?

PROGRAM KONFERENCE
10. 00 – 10. 15 OUVERTURE DU COLLOQUE /ZAHÁJENÍKONFERENCE
10. 15 – 11. 00 Miroslav Marcelli: Foucault en historien / Foucault jako historik
11. 00 – 12. 00 Marc Goldschmit: Un autre Signe. Au-delà du double jeu
archéologique de Michel Foucault / Jiný znak. Za dvojí
archeologickou hrou Michela Foucaulta
12. 00 – 13. 30 PAUSE DÉJEUNER /OBĚDNÍ PŘESTÁVKA
13. 30 – 14. 00 Etienne Tassin, Michaela Fišerová: Politique sémantique de
Michel Foucault / Sémantická politika Michela Foucaulta
14. 00 – 14. 30 Benedetta Zaccarello: "Le courage de la vérité":
philosophie comme pratique d'énonciation/ "Le courage de la
vérité": filozofie jako praxe vypovídání
14. 30 – 15. 00 PAUSE CAFÉ /PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
15. 00 – 15.30 Martin Švantner: Michel Foucault et l'histoire de
la sémiotique: la rhétorique de l'historioraphie /
Michel Foucault a dějiny sémiotiky: rétorika historiografie
15. 30 - 16. 00 CLOTURE DU COLLOQUE /UKONČENÍ KONFERENCE
Date / Termín /: samedi / sobota 25. 10. 2014, 10h - 12h & 13h30 - 16h
Lieu / Místo /: salle / místnost 1036, FHS Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přednášky budou v francouzském jazyce s simultánním českým překladem.

Vstup (samozřejmě) zdarma.

DECODEKL
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
DECODEKL --- 8:44:08 23.10.2014
SOCKOVAN: mas pravdu, sobotni termin je jen pro skalni fanousky semiotiky .)
SOCKOVAN --- 8:27:34 23.10.2014
Bohužel jedem na chatu:/ ale dík za pozvání, každopadně si nejsem jistá jestli filosofie znaku je top plán pro mě na sobotu:))))))