Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?

kdo přijde

2 uživatelé půjde

hledání


http://www.genderfuck.cz/?page_id=120

Gender Fuck na Cestě je prostorem pro setkání a sdílení zkušeností lidí, kteří chtějí problematizovat otázky spojené s genderem, rasou, třídou, pohlav

Proč „gender fuck“? Žijeme ve světě, kde jsou lidé na základě svého anatomického uspořádání těla vtěsnáváni do kategorií muž/žena a jsou jim připisovány určité vzorce chování. „Gender fuck“ není pouze o narušování binárního pojímání genderu a denaturalizaci genderových kategorií, ale též o zpochybňování představy, že gender je stabilní identita. Pro „gender fuck“ je charakteristické určité pohrávání si s kategoriemi muž/žena a genderovou identitou.

Nejen gender, ale též sexualita je mnohdy utvářena normativním způsobem. Za normu je považovaná heterosexualita, která je utvářena a následně vnímána jako něco přirozeného, samozřejmého, neproblematického a ahistorického. Avšak ve skutečnosti je heterosexualita historickým konstruktem vytvořeným v opozici vůči homosexualitě, která je též historicky konstruovaná. Právě binární vztah heterosexualita/homosexualita je jedním ze základních stavebních kamenů heterosexuality jakožto normy. K narušování této normy je třeba překračovat binární vztah heterosexualita/homosexualita jakožto celek. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že genderový a heteronormativní řád se vzájemně podporují, oba totiž ke svému fungování potřebují rozlišování lidí na muže a ženy. V tomto smyslu chápeme Gender Fuck na Cestě jako možnost k rozvoji genderové a sexuální diverzity. Zároveň považujeme Gender Fuck na Cestě za příležitost pro provazování queer a anarchofeministických myšlenek. Toto propojení umožňuje zachytit jak jemné mocenské dynamiky při utváření genderu a sexuality v každodenním životě, tak určité strukturální nerovnosti mezi lidmi.

Za hlavní téma Gender Fucku na Cestě jsme zvolili_y „jiné tělo“, které chápeme jako průsečík různých témat, jež bychom rádi_y na tomto queer anarchofeministickém setkání otevřeli_y. Letošní Gender Fuck bychom chtěli_y zaměřit na otázku normativního pojímaní těla, kdy je tělo rozlišováno na mužské/ženské, zdravé/nemocné, krásné/ošklivé, mladé/staré, přirozené/modifikované atp., a na možnosti překračování této omezující a mnohdy diskriminující kategorizace těl. Takové rozlišování je totiž silně mocensky zatížené. Žádný z výše uvedených výrazů není neutrální, například označení nemocný má různé negativní konotace: disfunkční, postižený, porouchaný, deviantní, šílený. V rámci Gender Fucku na Cestě bychom chtěli_y propojit kritiku normativního uvažování o těle s kritikou heteronormativity a homonormativity. Dále bychom se chtěli_y věnovat otázce medikalizace těla (např. vtěsnávání intersexuálních lidí do mužských či ženských těl) a možnému subverznímu či naopak normalizačnímu potenciálu modifikace těla. Modifikace těla se totiž netýká jen tetování, piercingu, skarifikace či zvětšování prsou, ale též například posilování, držení různých diet a celkově chirurgických úprav těla, které mohou reprodukovat normativní uvažování o těle, genderu a sexualitě, či se z něho vyvazovat. V neposlední řadě bychom se rádi_y zabývali_y tématem zvýznamňování těla a sexuality v rámci poskytování sexuálních služeb a právy sexuálních pracovníků a pracovnic. Uvítáme diskuse, workshopy či performance na téma „jiné tělo“ propojující kategorie rasy, třídy, genderu a sexuality. Zároveň bude prostor i pro diskuse a další aktivity na jiná queer témata.

Na Gender Fucku na Cestě nebudeme akceptovat útočné, násilné a ponižující chování a prosazování sexistických, rasistických, xenofobních, homofobních, transfobních a bifobních názorů.

LAFLY
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
THOMASMORTA --- 15:09:39 3.6.2011
Součástí mé identity je i má jazyková identita a dokud mi ji budete znásilňovat, nemohu Vás podporovat.

Nicméně, když už nechcete akceptovat sexistické názory, možná byste měli přestat podporovat tuto zprzněnou podobu genderspeeku, která k nim vede: Chápu, že Vám vadí generické maskulinum, ale nechápu, proč ho tedy tak pravidelně používáte jako základní tvar: Ve všech nesmyslných zdvojených tvarech v textu uvádíte mužskou podobu jako základní a ženskou jako alternativu. Neměli byste jě alespoň střídat, když už se tak namáháte s neúměrným zatěžováním textu? Navíc tento způsob uvažování nutí autora vždy přemýšlet nad tím, jestli se něčeho účastní muži i ženy, případně jen jedno pohlaví - generické maskulinum (nebo klidně i femininum nebo neutrum pokud chcete) je v tomhle směru mnohem korektnější a více v souladu s Vaším prohlášením.

Co je ovšem horší: Když vedle sebe postavíte dichotomii muž/žena a následně vyjmenováváte dichotomie postavené na vzorci pozitvní konotace/negativní konotace (zdravé/nemocné, krásné/ošklivé, mladé/staré, přirozené/modifikované atp.), tak tím napomáháte k sémantickým konotacím muž=pozitivní, žena=negativní.

Pokud vycházíte z myšlenky, že ke změně myšlení je třeba změnit jazyk, tak já docházím k závěru, že Vaše myšlení bude díky tomuto jazyku ještě šovinističtější než dřív, což je dost kardinální rozpor s Vašimi cíli.

S pozdravem student genderové lingvistiky zkoumající model genderového jazyka.

PS: Mám pozitivní vztah k gender studies, ale negativní k blbosti.